ReStor Silver

När vi blir äldre, minskar våra nivåer av det viktiga enzymet kalcium ATPase i vår kropp. Detta enzym är avgörande för många av våra viktigaste kroppsfunktioner och därmed mycket viktigt för vår allmänna hälsa. När vi har reducerade nivåer av detta enzym, kan det leda till sömnsvårigheter, ökad muskeltrötthet, överaktiv blåsa och andra obehag.

Restor Silver är det första kosttillskottet som är särskilt anpassat för att inrikta sig på kalcium ATPase. Restor Silver är en växtbaserad, patenterad och varumärkesskyddad blandning som kan hjälpa kroppen att hantera daglig stress genom att öka våra nivåer av kalcium ATPase.

Kalcium ATPase fungerar som en jonpump vars syfte är att kontrollera nivåerna av kalciumjoner inuti cellerna. Att använda energin från ATP-molekylen för att flytta kalciumjoner dit de behövs, samtidigt som de förflyttar överskottet av kalcium ut ur cellerna. Denna reglering av kalcium är kritisk för cellulär hälsa och funktion – när nivåer av kalcium inuti och utanför cellen är idealiska, har vi möjlighet att uppnå optimal kraftfullhet.


Forskarna upptäckte att jasminblomextrakt besitter en anmärkningsvärd förmåga att stimulera produktionen av kalcium ATPase. Genom att fylla på nivåerna av kalcium ATPase i kroppen, kan Restor Silver bidra till ökad muskelstyrka, förbättrad återhämtning, bättre sömn, kontroll av blåsan, och minskad muskelvärk.

X