Dataanvändning och integritetspolicy

Dataanvändning och integritetspolicy

NHT Global Europe S.r.l. (kallat ”NHT”, ”NHT Global”, ”företaget”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter och respekterar individens integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur NHT Global Europe S.r.l. som personuppgiftsansvarig samlar in, använder och lagrar personuppgifter och enskilda personers val när det gäller användning, åtkomst, korrigering och radering av personuppgifter.

 

Integritetsförklaring

Integritet är alltid vår främsta angelägenhet och prioritet. Vi är fast beslutna att skydda integriteten, sekretessen och säkerheten för de personuppgifter som vi ansvarar för genom att hålla fast vid vår integritetspolicy där vi har tagit hänsyn till lagstadgade krav rörande hantering av personuppgifter. Vi är lika engagerade i att se till att alla våra anställda och agenter uppfyller dessa skyldigheter.

Denna integritetspolicy gäller endast https://nht-office.nhtglobal.com/. Så när du klickar på en hyperlänk till andra webbplatser ansvarar vi inte för din exponering för cookies eller integriteten eller säkerheten för de personuppgifter som du kan komma att lämna på den nya platsen.

 

Personuppgifter – insamling och ändamål

Uppgifter som samlats in från denna webbplats samlas in i syfte att ansöka om medlemskap, verifiera identitet, betala ut provision och köpa varor samt för fraktändamål. Det är obligatoriskt för användarna att ge information i de fält som är markerat med * för att visa och fortsätta med funktionaliteten på denna webbplats.

 

Cookies – användning och policy

Ditt besök på denna webbplats kan utlösa användningen av cookies som laddas ner till din dator eller mobilenhet för att underlätta din navigering på denna webbplats. Se vår policy om cookies för mer detaljerad information.

 

Personuppgifter – utlämning och hantering

Personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners, intresseföretag, dotterbolag, holdingbolag och moderbolag till NHT för att kunna leverera tillfredsställande tjänster och upplevelser enligt det syfte som anges under ”Informationsinsamling”. Organisationen kan inbegripa:

  • Natural Health Trends Corp.
  • NHT Global

Personuppgifter kan också involvera personuppgiftsbiträdet och leverantörer av informationstjänster som webbhotell, datasäkerhet och molntjänster.

Personuppgifter lämnas inte till, handlas inte med eller säljs inte till tredje part, såvida du inte har gett ditt tillstånd eller lagen kräver det. Därför förbehåller sig NHT rätten att föra vidare dina personuppgifter till tredje part när det är tillåtet enligt lag eller i enlighet med lagar och föreskrifter. Företaget kan till exempel lämna ut dina personuppgifter till tillsyns- och brotts­bekämpande myndigheter för att uppfylla förfrågningar om stämningsansökningar och skydda våra rättigheter och tillgångar. Om kunden har ett särskilt avtal med NHT som begär att vi inte avslöjar personuppgifter eller begränsar utlämnandet av personuppgifter, kommer ett sådant villkor automatiskt att annulleras. Med undantag för de omständigheter som beskrivs i denna policy kommer NHT inte att använda dina personuppgifter för andra ändamål, såvida vi inte har ditt tillstånd och har förklarat orsaken till att använda dina personuppgifter.

 

Direktmarknadsföring

NHT får endast använda dina personuppgifter inklusive namn och e-postadresser som samlats in under registreringsprocessen för direktmarknadsföring utan ditt samtycke om:

  • du rimligen bör förvänta dig att vi använder eller avslöjar uppgifterna för direktmarknadsföringssyfte, och
  • vi erbjuder ett enkelt sätt att välja bort direktmarknadsföringen, och
  • du inte har begärt att välja bort direktmarknadsföring från oss.

Personligt identifierbar information är inte avsedd att användas utan den registrerades samtycke för andra orelaterade ändamål än de som anges i avsnittet ”Informationsinsamling”. Kontakta oss via privacy.eu@nhtglobal.com om du inte vill få direktmarknadsföring från NHT.

 

Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

NHT lagrar i första hand de samlade personuppgifterna om kunder i vår miljö i USA. Lämpliga kontrakts- och säkerhetsåtgärder finns för att säkerställa att personuppgifter skyddas. För att underlätta ytterligare operativa behov kan uppgifterna överföras runt om i världen, inklusive länder där NHT har verksamhet. Dessa platser finns på webbsidan om internationell verksamhet:

(https://europe.nhtglobal.com/company/international-operations/).

 

Säkerhetsskydd av personuppgifter

NHT strävar efter att säkerställa säkerheten och tryggheten på denna webbplats. Företaget använder också andra skyddsåtgärder som brandväggar, autentiseringssystem och mekanismer för åtkomstkontroll för att undvika obehörig åtkomst av data och system. Alla insamlade personuppgifter lagras säkert med autentisering och åtgärder för åtkomstkontrollerat tillträde för att säkerställa att information endast är begränsad till behörig personal.

 

Lagring av personuppgifter

NHT kan behålla din information under en tidsperiod som överensstämmer med det ursprungliga uppsamlingsändamålet. Din information kan behållas under tiden för affärsrelationen och under en rimlig tid efteråt, i enlighet med bestämmelserna om lagringsperiod. Vi kan också behålla din information under den tidsperiod som krävs för att NHT ska kunna driva våra juridiska affärsintressen, utföra revisioner, följa våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister och genomdriva avtal.

 

Dina rättigheter

Närhelst vi behandlar dina personuppgifter är du ”registrerad” enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Som berörd person har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst, korrigering och radering. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter, att korrigera dem för att upprätthålla noggrannhet och att radera dem.

Rätt att begränsa, invända mot och ta bort behandling av dina uppgifter. Detta inkluderar direktmarknadsföring, automatisk bearbetning, analytisk funktion, profilering och informationsöverföring till våra samarbetspartners eller andra tredje parter som beskrivs i denna policy.

Rätt till portabilitet. Du har rätt att överföra uppgifter vi lagrar om dig till en annan organisation.

Rätt till rättslig prövning. Om NHT vägrar din ansökan om rätt till åtkomst, kommer vi att ge dig en anledning till det beslutet. Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om du tror att behandlingen av dina personuppgifter är en överträdelse av DSF (GDPR).

Kontakta oss via privacy.eu@nhtglobal.com om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter.

 

Barn

NHT förstår behovet av att skydda barns integritet i alla aspekter, särskilt på internet. Den här webbplatsen är inte avsedd för ungdomar under 18 års ålder. Vi kommer aldrig avsiktligt att samla in eller behålla personuppgifter för någon som är 18 år eller yngre.

 

Information enligt artikel 13 i lagdekret nr. 196/2003

Personuppgifter från distributörer kommer att behandlas av NHT Global i enlighet med lagdekret nr. 196/2003 (sekretesskod) för ändamål som är relevanta för skatte- och bokföringsförpliktelser samt rättsliga förpliktelser, förvaltningen av förhållandet och avtalet (order, leveranser, fakturor, solvenskontroller, tvister, stöd, utbetalning av provisioner) och för ändamål gällande den kommersiella verksamheten (marknadsföring och annonsering, analys och marknadsundersökning, reklam, kundnöjdhet, kampanjer och statistisk dataanalys).

Uppgifterna behandlas också genom implementering och förvaltning av centrala arkiv, med hjälp av papper eller automatiska medel eller datorer som endast är tillgängliga för kvalificerad och behörig personal. Det är obligatoriskt att ge de personuppgifter som är nödvändiga för att lagen ska uppfyllas eller för genomförandet av avtalet, och eventuell brist, delvis eller genom felaktigheter vid tillhandahållandet av sådana uppgifter, kan hindra NHT Global från att utföra sina kontraktsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser. Att ge ytterligare personuppgifter är valfritt och i allmänhet användbart för att en bättre tjänst ska kunna tillhandahållas. En vägran kommer inte att ha någon negativ konsekvens.

Distributörens personuppgifter kan överföras till andra företag inom NHT Globals företagsgrupp även utanför EU:s territorium för samma ovan nämnda ändamål eller till tredje part som är specialiserade på (i) mjukvaruhantering, hårdvaruhantering, automatiska system och datasystem; (ii) egenutvecklade system och registreringssystem; (iii) tryckning, utskick, sändning, transport och sortering av kommunikationen till kunderna; (iv) finansiering, insamling av skulder och finansiella riskanalyser. Distributören kan alltid utöva rättigheterna enligt artikel 7 i Sekretesskod.

Personuppgiftsansvarig är NHT Global med säte i Via dei Tigli 6/D Opera (Milano) Italien. Genom tillgång till webbplatsen www.nhtglobal.com eller genom att kontakta kontoret är det möjligt att få den uppdaterade listan över personuppgiftsbiträden. Genom att underteckna distributörsansökan och avtalet erkänner distributören ovan nämnda information och samtycker till behandlingen av sina personuppgifter, inklusive kommunikation och överföring utanför EU:s territorium.

Klagomål

Om du vill lägga fram ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av NHT eller tredje part som det beskrivs i ”Gränsöverskridande informationsöverföring”, eller hur ditt klagomål har hanterats, har du rätt att göra ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten och NHT:s dataskyddsföreträdare på privacy.eu@nhtglobal.com.

 

Frågor

Om du har några frågor angående denna dataanvändning och integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta: privacy.eu@nhtglobal.com eller använd kontakten nedan:

 

Dataskyddsombud

609 Deep Valley Drive, Suite 395

Rolling Hills Estates, CA 90274

+1 (310) 541-0888

 

Datum: 4 juli 2018

 

Cookie Policy

WHAT IS A COOKIE?

Cookies are small text files that are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. They may be set by the website owner or a third party. They are widely used in order to make websites work, or work in a better, more efficient way. They can do this because websites can read and write these files, enabling them to recognise you and remember important information that will make your use and navigation of a website more convenient. Some cookies, known as ‘session cookies’, expire at the end of your browser session. Other cookies, known as ‘persistent cookies’, are stored on your computer or mobile device between browser sessions.

 

WHAT COOKIES DO WE USE?

Below we list the different types of cookies that may be used on the Site.

Strictly Necessary Cookies.

These cookies are essential for the Site to work and enable you to move around it and to use its services and features. Without these cookies, the Site will not perform as smoothly for you as we would like it to and we may not be able to provide the Site or certain services or features that you have specifically requested. The table below sets out some examples:

Type of Cookie Description
Online Store Owner Online Store Owner cookies are used for displaying store owner’s name and redirecting to the online store.
Online Store ID Online Store ID cookies are used to ensure that you keep connected to a specific online store.
Security Security cookies are used for security controls and checks.

 

Performance Cookies.

These cookies collect information about how visitors use the Site. The information collected is anonymous and is only used to improve how the Site works. For example, such cookies show us which are the most frequently visited pages on the Site, help us record any difficulties visitors have with the Site, and show us whether our advertising is effective or not. This allows us to see the overall patterns of usage on the Site, rather than the usage of a single person. The table below sets out some examples:

Type of Cookie Description How to manage these cookies
Google Analytics Google Analytics cookies collect aggregate statistical data to improve Site presentation and navigation. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Flash Cookies Flash cookies are used to enable audio and video content to be played.

 

Disabling and Enabling Cookies

You have the ability to accept or decline cookies by modifying the settings in your browser. However, you may not be able to use all the interactive features of our site if cookies are disabled. Should you wish to be alerted before a cookie is accepted on your hard disk, guideline instructions follow below:

X